Kroužky 2014 - 2015

Sportovní - zde

Nesportovní

Vedoucí kroužku Kdy Ročník/Třída Název kroužku
Mgr. Hantáková 13.15 - 14.00 3.A Šikula
Mgr. Lidická, Mgr. Šmejcová, Mgr. Pavlíková 1x měsíčně 2. A B C Přírodovědný
Mgr. Glogarová Út 12.40 - 13.30 2.ročník Aj
Mgr. Slavíková St 13.30 - 14.15 - 1x měsíčně 4.A Hrátky s Čj
Mgr. Kranda Sudý Pá 6.55 - 7.40 6. - 9. ročník Počítače
Mgr. Kranda Lichý Pá 6.55 - 7.40 6. - 9. ročník Hudební
Mgr. Smékalová listopad + prosinec 4. - 7. ročník Zdravověda
Mgr. Jirkovská, Mgr. Vojáčková Út 11.50 - 12.30 1. ročník Aj
Mgr. Pazourková Út 13.30 - 14.30 5. ročník Výtvarný