Materiální, technické a prostorové podmínky


    Materiální vybavenost školy didaktickou technikou, odbornými sbírkami v kabinetech a potřebnou literaturou pro učitele i žáky je na velmi dobré úrovni. Průběžně jsou dokupovány nové učební pomůcky, včetně aktuálních počítačových programů a nových počítačů.   

    Za finančního přispění zřizovatele školy - města Žatce, sponzorů Ing. Fr. Horna, Jar. Hladkého, Technických služeb, Žatecké teplárenské a FK Blšany, škola svépomocí (v létě 2003) zrekonstruovala travnaté hřiště v areálu školy. Nově byla vybudována 22 m hluboká studna a systém automat. zavlažování a opravena část oplocení. Hřiště je v odpoledních hodinách denně k dispozici sídlištní veřejnosti.   

    Od r. 2003 byla péčí zřizovatele školy - městem Žatec postupně vyměněna okna v malé tělocvičně, osazeny rozvody ústředního topení v plavecké učebně, provedena rekonstrukce WC ve čtyřech pavilonech (U - 1, 2, TV a ŠJ),  vybudovány sedlové střechy na pavilonech U – 1, 2, provedena generální rekonstrukce strojovny plavecké učebny, vyměněna osvětlovací tělesa ve všech kmenových třídách v pavilonech U - 1, 2, rekonstruována chladírna zeleniny a zakoupeny dva varné kotle pro školní jídelnu, byly vybudovány nové rozvody ústř. topení v přízemí pavilonu U - 1. Průběžně je opravováno oplocení kolem sportovního areálu školy. V r. 2008 byla vyměněna okna a zatepleny fasády druhého stupně (v listopadu) a v srpnu 2009 také u pavilonu 1. stupně. Rekonstruována byla sociální zařízení v pavilonu MVD (školní družina). V létě 2011 proběhla výměna oken a zateplení fasády u pavilonů ŠJ, TV, MVD a CF. Ve školním roce 2012/2013 proběhla výměna rozvodů vody včetně výměny sanitární keramiky v pavilonech U-2, U-1, MVD, ŠJ, TV, PU a CF.

    Podle finančních možností školy postupně nakupujeme výškově nastavitelné lavice a židle (zatím devět tříd). Ke sportovnímu využití o přestávkách je žákům k dispozici: 6 stolů na stolní tenis, 1 stolní fotbal, 3 basketbalové koše uvnitř a 4 venku v átriích, včetně kvalitně vybavené posilovny.

    Od 1.9.2007 bylo vybudováno informační centrum vybavené bohatou knihovnou a počítači s internetem a interaktivní tabulí.