Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ředitel školy Ing. Zdeněk Němec  
Statutární zástupkyně Mgr. Zdeňka Veverková  
Zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Jana Glogarová  
Zástupkyně pro ekonomiku Marcela Butková  
Hospodářka školy Alena Kindlová  
Školník Václav Svatek  
Výchovná poradkyně Mgr. Renata Hnízdilová  
Koordinátorka prevence sociálně patologických jevů pro 1. stupeň Mgr. Hana Vojáčková  
Koordinátorka prevence sociálně patologických jevů pro 2. stupeň Mgr. Milena Frelichová  
Vedoucí vychovatelka školní družiny Soňa Špičková  
Vychovatelky školní družiny Irena Janoušková  
  Ivana Píchalová  
  Bc. Kateřina Škvarová  
Učitelka MŠ při nemocnici Alena Šnoblová  
Učitelka ZŠ při nemocnici Mgr. Venuše Kellnerová  
1. stupeň    
I.A    Mgr. Miloslava Jirkovská  
I.B    Mgr. Hana Vojáčková  
I.C Mgr. Romana Smékalová  
II.A   Mgr. Lenka Pavlíková  
II.B  Mgr. Jana Lidická  
II.C Mgr. Jaroslava Šmejcová  
III.A Mgr. Dagmara Hantáková  
III.B Mgr. Lucie Bryndová  
IV.A  Mgr. Eliška Slavíková  
IV.B  Libuše Vávrová  
V.A Mgr. Simona Pazourková  
V.B Mgr. Olga Pšeničková  
Asistent pedagoga Mgr. Blanka Jakoubková  
2. stupeň Třídní učitelé Netřídní učitelé
VI.A Mgr. Milena Frelichová Mgr. Lucie Vacková
VI.B Mgr. Marcela Žáková Mgr. Věra Englišová
VII.A Mgr. Renata Hnízdilová Mgr. Kateřina Holštajnová
VII.B Mgr. Martin Hnízdil Mgr. Jan Kranda
VIII.A Mgr. Radana Halvátová Rostislav Štihlovský, Dis.
VIII.B Ing. Mgr. Milan Hauft  
IX.A Mgr. Lada Frýbová  
IX.B Mgr. Daniela Barochová