Výchovný poradce - fyzika

Mgr. Renata Hnízdilová

Výchovný poradce Vám pomůže s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a poskytne Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (PPP, SPC, Educo, IPS, ÚP, NZM, SPAM, RADDAR, K-centrum, soc. kurátoři, policie, lékaři). Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a protidrogovým preventistou.

Konzultace po předešlé dohodě

E-mail: maja.hnizdilova@seznam.cz

Co musí udělat vycházející žák?

Nevíš kam ze ZŠ?

Na co se ptát při prezentacích a dnech otevřených dveří?